Walne zgromadzenie Glide Club Gdynia 2015 (ogłoszenie 03.03.2015 r.)

Spotkajmy się zatem 19.03.2014 r. (czwartek) o godz 18:00, siedziba firmy Olicon, Gdańsk, ul. Budowlanych 23  na walnym zgromadzeniu członków (I termin), w przypadku braku kworum  II termin ustalamy na godzinę 18:15.

Porządek obrad:

  1. Wybór przewodniczącego Walnego Zebrania
  2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia
  3. Sprawozdanie Skarbnika dotyczące sytuacji finansowej Stowarzyszenia
  4. Przyjęcie uchwały o Zatwierdzeniu Sprawozdania Merytorycznego
  5. Przyjęcie uchwały o Zatwierdzeniu Sprawozdania Finansowego
  6. Przyjęcie uchwały o Udzielenie absolutorium Zarządowi
  7. Wybory Zarządu Stowarzyszenia
  8. Wybory  Komisji Rewizyjnej
  9. Wolne wnioski
  10. Przyjęcie nowych członków
  11. Zakończenie zebrania

Zapraszamy serdecznie!