chlapowo3

 

Na podstawie par.15 pkt 2 i 4 Statutu Stowarzyszenia w związku z par.11 statutu oraz uchybieniem formalnym polegającym na nie dokonaniu wyboru Komisji Rewizyjnej podczas Walnego Zebrania Członków GCG w dniu 19 marca 2015 roku Zarząd Stowarzyszenia zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie członków GCG na dzień 8 kwiecień na godzinę 18 tą – I termin,

znak-gcg-2

 

Od dłuższego czasu staramy się, aby Orłowo stało sie w końcu oficjalnym startowiskiem, a paralotniarze nie musieli sie tłumaczyć, czemu przebiegają przez trasę spacerową na Promenadzie Królowej Marysieńki przeszkadzając spacerowiczom, zwłaszcza w sezonie letnim. Mimo na ogół pozytywnego odbioru naszego sportu zdarzały się też i mniej przyjemne sytuacje.

Walne zgromadzenie Glide Club Gdynia 2015 (ogłoszenie 03.03.2015 r.)

Spotkajmy się zatem 19.03.2014 r. (czwartek) o godz 18:00, siedziba firmy Olicon, Gdańsk, ul. Budowlanych 23  na walnym zgromadzeniu członków (I termin), w przypadku braku kworum  II termin ustalamy na godzinę 18:15.

Porządek obrad:

 1. Wybór przewodniczącego Walnego Zebrania
 2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia
 3. Sprawozdanie Skarbnika dotyczące sytuacji finansowej Stowarzyszenia
 4. Przyjęcie uchwały o Zatwierdzeniu Sprawozdania Merytorycznego
 5. Przyjęcie uchwały o Zatwierdzeniu Sprawozdania Finansowego
 6. Przyjęcie uchwały o Udzielenie absolutorium Zarządowi
 7. Wybory Zarządu Stowarzyszenia
 8. Wybory  Komisji Rewizyjnej
 9. Wolne wnioski
 10. Przyjęcie nowych członków
 11. Zakończenie zebrania

Zapraszamy serdecznie!

 
 

pge-arena

 

Podsumowując wczorajszą akcję rzucania i przekładnia zapasów dziękujemy za liczne uczestnictwo i pomoc :) Wyszło sprawniej niż przewidywaliśmy! W sumie rzucono 29 paczek, każda się otworzyła, nawet te złożone na szybko przed akcją. Dwie osoby miały problem z wyjęciem paczki z uprzęży, co zdecydowanie wydłużyło czas wyrzutu zapasu.