AKTUALNOŚCI

 • Akcja Paka 2017!

  Zapraszamy wszystkich na coroczne przekładnie spadochronów zapasowych zorganizowanych współnie ze szkołą paralotniową Kamila Ankowiaka (paralotnie.org).

  Przypominamy, że przed złożeniem spadochron powinien być przewietrzony!!! 

  DATA: 25.02.2017 r. (sobota)
   
  CZAS: 10:00 - 13:00
   
  MIEJSCE: VI LO w Gdyni, ul. Kopernika 34 (sala widowiskowo-sportowa)
                                       
   
  CENA: dla członków GCG - 20zł, dla pozostałych osób - 80zł
              (dla osób, które chcą, aby zapas przełożył im certyfikowany układacz - 150zł niezależnie od przynalezności klubowej)
   
                                                                                                                                 Zapraszamy seredcznie!  
   
 • Walne Zebranie 2017

  Uwaga uwaga! 
   
  Zarząd Stowarzyszenia zwołuje Walne Zebranie Członków Glide Club Gdynia!
   
  Termin  - 22.02.2017 r. (środa) godz. 18:00, w przypadku braku kworum  II termin ustalamy na godzinę 18:15.
   
  Miejsce: VI LO w Gdyni, ul. Kopernika 34 (salę podamy później)
   
   

  Porządek obrad:
   
  1. Wybór przewodniczącego Walnego Zebrania
  2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia
  3. Sprawozdanie Skarbnika dotyczące sytuacji finansowej Stowarzyszenia
  4. Przyjęcie uchwały o Zatwierdzeniu Sprawozdania Merytorycznego
  5. Przyjęcie uchwały o Zatwierdzeniu Sprawozdania Finansowego
  6. Przyjęcie uchwały o Udzielenie absolutorium Zarządowi
  7. Wybory Zarządu Stowarzyszenia
  8. Wybory  Komisji Rewizyjnej
  9. Wolne wnioski
  10. Przyjęcie nowych członków GCG 
  11. Zakończenie zebraniaZapraszamy serdecznie!
   
   ogłoszone dn. 08.02.2017 r.
   
 • Nadzwyczajne Walne

  chlapowo3

   

  Na podstawie par.15 pkt 2 i 4 Statutu Stowarzyszenia w związku z par.11 statutu oraz uchybieniem formalnym polegającym na nie dokonaniu wyboru Komisji Rewizyjnej podczas Walnego Zebrania Członków GCG w dniu 19 marca 2015 roku Zarząd Stowarzyszenia zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie członków GCG na dzień 8 kwiecień na godzinę 18 tą – I termin,

  Więcej…  

NAJBLIŻSZE WYDARZENIA

 • 26/ 07

  Warsztaty Nawigacyjno-Termiczne

   

  Zawody FAI kategorii 2

  Data: 26 lipca - 1 sierpnia 2015

  Miejsce: Krusevo, Macedonia

  Limit miejsc: 150

   

  Więcej…  
 • 12/ 08

  Motoparalotniowe Mistrzstwa Polski

   

  Zawody FAI kategorii 2

  Data: 12 sierpnia - 18 sierpnia 2015

  Miejsce: Krusevo, Macedonia

  Limit miejsc: 150

   

  Więcej…  
 • 26/ 08

  Motoparalotniowe Warsztaty Przelotowo-Nawigacyjne

   

  Zawody FAI kategorii 2

  Data: 26 sierpnia - 1 września 2015

  Miejsce: Krusevo, Macedonia

  Limit miejsc: 150

   

  Więcej…

FUNDUSZ WRP

Fundusz Wspierania Rehabilitacji Paralotniarzy jest pomocą w uniesieniu kosztów rehabilitacji powypadkowej pilotów paralotni. Z pomocy Funduszu może korzystać każdy, kto uległ wypadkowi podczas uprawiania sportu paralotniowego, niezależnie od posiadanego stopnia wyszkolenia, czy przynależności do klubu, czy organizacji skupiających paralotniarzy.

 

 

Więcej...

SZKOLENIA

Szkolenie podstawowe prowadzimy na naszym sprzęcie na lotnisku w Borsku. Trwa ono średnio ok. tygodnia w zależności od warunków pogodowych i postępów ucznia. Uczniowie w czasie szkolenia są ubezpieczeni. Po kursie podstawowym uczeń potrafi kontrolować skrzydło, samodzielnie wystartować i wylądować oraz zna zasady bezpiecznego latania. Jeżeli po szkoleniu stwierdzisz że...

 

Więcej...

PGP

Paralotniowa Grupa Poszukiwawcza (PGP) utworzona w ramach Glide Club Gdynia zobowiązuje się do współdziałania z Miejskim Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Gdyni w realizacji przedsięwzięć mających na celu ochronę ludności przed utratą życia, zdrowia, ochronę środowiska naturalnego oraz przekazywanie informacji do MCPR o zauważonych innych zagrożeniach na administrowanym terenie.

 

Więcej...