Poniższe szkoły paralotniowe prowadzą szkolenia na lotnisku w Borsku. Kurs podstawowy trwa średnio ok. tygodnia w zależności od warunków pogodowych i postępów ucznia. Uczniowie w czasie szkolenia są ubezpieczeni. Po kursie podstawowym uczeń potrafi kontrolować skrzydło, samodzielnie wystartować i wylądować oraz zna zasady bezpiecznego latania. Więcej szczegółów znajdziecie na stronach poszczególnych szkół.

 

 

1. Paralotnie Nauka Latania Kamil Ankowiak:

www.paralotnie.org

Instruktor I klasy Kamil Antkowiak
ul. Kamienna 72a, 84-230 Rumia
tel: 0 602 818 408, (058) 671 32 84
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

2. Szkola paralotniowa "KLIF" ROBERT MACHEL

Robert Machel "KLIF"
ul.Gorczycowa 4D4, 81-591 Gdynia
tel: 602 113 039
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

http://www.klif.gd.pl/

http://paraklif.blogspot.com/

3. Szkola paralotniowa "LOTY PARALOTNIĄ"

"Lotyparalotnia.pl"
ul.Droga Słowackiego16, 83-021 Rokitnica
tel: 602 113 039
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

https://lotyparalotnia.pl/szkolenia/


 

Program szkolenia pilota paralotni okreslony jest przepisami prawa i dostęny na stonach Urzędu Lotnictwa Cywiilnego (http://edziennik.ulc.gov.pl/#/legalact/2015/7/)

W skrócie:

1) Wymagania stawiane kandydatom przed przystąpieniem do szkolenia:

– wiek – według uznania instruktora szkolącego (w przypadku osób nieposiadających 18 lat, wymagana jest zgoda rodziców lub opiekunów prawnych);

– posiadanie prawa jazdy dowolnej kategorii lub własnoręcznie podpisanego oświadczenia o braku przeciwwskazań do uprawiania paralotniarstwa;

– ubezpieczenie OC dla osób eksploatujących statki powietrzne, wymagane przed pierwszym lotem.

 

2) Nauczanie umiejętności praktycznych musi obejmować:

– co najmniej 3 godziny lotu, w tym nie mniej niż 30 lotów na paralotni podzielonych na II Etapy szkolenia: I Etap szkolenia – loty wstępne zapoznawcze – obejmuje wykonanie 20 lotów do wysokości 150 metrów nad terenem; II Etap szkolenia – trening umiejętności pilotażowych – obejmuje wykonanie 10 lotów o deniwelacji większej niż 200 metrów;

– naukę obsługi paralotni, przygotowania do lotu i składania po locie;

– naukę sterowania paralotnią i wykonywania manewrów umożliwiających szybsze opadanie oraz lądowanie na ograniczonym obszarze o wymiarach 60x60 metrów;

– naukę startu metodą klasyczną i odwróconą (alpejką).

 

EGZAMIN TEORETYCZNY

Uczeń-pilot ubiegający się o świadectwo kwalifikacji pilota paralotni PGP z wpisem podstawowym PP musi wykazać się podczas egzaminów, że posiada wiedzę teoretyczną w zakresie następujących przedmiotów: 1) prawo lotnicze; 2) człowiek – możliwości i ograniczenia; 3) meteorologia; 4) nawigacja; 5) procedury operacyjne; 6) osiągi i planowanie lotu; 7) wiedza ogólna o statku powietrznym; 8) zasady lotu; 9) bezpieczeństwo lotów; 10) transport, konserwacja i obsługa statku powietrznego i wyposażenia.

 

EGZAMIN PRAKTYCZNY

a) osoba ubiegająca się o świadectwo kwalifikacji PGP z wpisem podstawowym PP musi mieć ukończone 15 lat oraz wykazać podczas egzaminu praktycznego, że` jako pilot paralotni osiągnęła umiejętności określone w Zasadach ogólnych pkt 2 (Nauczanie umiejętności praktycznych);

b) egzamin praktyczny powinien być przeprowadzony na paralotni klasy szkolnej, lub szkolno-treningowej Po spełnieniu powyższych warunków kandydat może ubiegać się o świadectwo kwalifikacji PGP z wpisem podstawowym PP. Posiadacz świadectwa kwalifikacji PGP z wpisem PP uprawniony jest do wykonywania lotów na paralotniach bez nadzoru instruktorskiego. Po ukończeniu szkolenia teoretycznego, praktycznego oraz zdaniu egzaminu wewnętrznego, kandydat do uzyskania świadectwa PGP z uprawnieniem PP, otrzymuje stosowne zaświadczenie wystawione przez podmiot szkolący.