Rozliczenia za rok 2022 - 1,5% PODATKU

Wszystkich, którzy zechcą włączyć się w akcję serdecznie zapraszamy. 

W sprawozdaniu PIT należy wpisać nazwę stowarzyszenia i numer KRS:

Gdyńskie Stowarzyszenie Paralotniarzy "Glide Club Gdynia"
KRS 0000 155 678

 

Rozliczenia za rok 2021 (jak w latach 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014 i 2013)

Wszystkich, którzy zechcą włączyć się w akcję serdecznie zapraszamy. 

W sprawozdaniu PIT należy wpisać nazwę stowarzyszenia i numer KRS:

 

Gdyńskie Stowarzyszenie Paralotniarzy "Glide Club Gdynia"
KRS 0000 155 678

W trakcie zbiórki z 1% w 2017 roku zebraliśmy 21 716,30 zł!  Dziękujemy!!!

Rozliczenia za rok 2012

Zgodnie z zapowiedziami nasze Stowarzyszenie odzyskało uprawnienia do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2012, w związku z czym w 2013 r.  możemy ponownie prowadzić akcję zbierania 1% podatków na Fundusz Wspierania Rehabilitacji Paralotniarzy.

 

Link do aktualnej listy organizacji OPP uprawnionych do 1%: http://www.mpips.gov.pl/bip/wykaz-organizacji-pozytku-publicznego/

Wszystkich, którzy zechcą włączyć się w akcję serdecznie zapraszamy. W sprawozdaniu PIT należy wpisać nazwę stowarzyszenia i numer KRS:

Gdyńskie Stowarzyszenie Paralotniarzy "Glide Club Gdynia"
KRS 0000 155 678

Jednocześnie przekazuję informację, że w ramach współpracy z Fundacją "Rokor 1" w 2012 r. zostało udzielone wsparcie na cel rehabilitacji paralotniarzy (2 osoby) w wysokości 7144 zł.

Wszystkim, którzy przekazali swój 1% za 2011 r. za pośrednictwem Fundacji "Rokor 1" i samej Fundacji serdecznie dziękujemy.

Rozliczenia za rok 2011

W związku z nieumieszczeniem naszego stowarzyszenia w wykazie instytucji uprawnionych do 1% za rok 2011, nie ma obecnie możliwości aby przekazać 1% podatku na cele FWRP poprzez nasze Stowarzyszenie.

Przyczyną takiego stanu rzeczy okazały się uchybienia formalne w złożonym do Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej sprawozdaniu rocznym.

Oczywiście podjęliśmy starania, aby jak najszybciej powrócić na wspomniany wykaz  składając stosowne odwołanie , niemniej w obecnej sytuacji prawnej  najprawdopodobniej będzie to możliwe dopiero przy rozliczeniach za  rok  2012.

 

Natomiast dla wszystkich, którzy zdecydują się przekazać swój 1% na cele rehabilitacji paralotniarzy proponujemy wsparcie fundacji "Rokor1" z Gdyni, która również wspiera rehabilitację paralotniarzy.

W sprawozdaniu PIT należy wpisać  numer KRS Fundacji "Rokor 1":
KRS 0000060003

oraz w odpowiedniej rubryce w sprawozdaniu podać cel wpłaty: "Paralotniarze" lub  "Rehabilitacja paralotniarzy".

 

Brak naszego stowarzyszenia w wykazie uprawnionych do 1% PIT nie oznacza oczywiście utraty statusu organizacji pożytku publicznego, tak więc działalność Funduszu Wspierania Rehabilitacji Paralotniarzy jest i będzie prowadzona nadal na dotychczasowych zasadach.

Już wkrótce opublikujemy szczegółowe sprawozdanie finansowe za rok 2011.

Na dziś możemy podać  wstępnie, iż suma wpłat na FWRP w roku 2011 wyniosła 40.736,30 PLN z czego 31. 578,75 PLN pochodziło z 1%, a pozostała kwota z wpłat od indywidualnych darczyńców.

FWRP udzielił w roku 2011 zwrotu kosztów rehabilitacji na ogólną kwotę 9.157,55 PLN dla trzech wnioskodawców, a saldo końcowe na koniec roku wyniosło 100.294,78 PLN

Rozliczenia za rok 2010

Ostateczne informacje dotyczące wpłat z tytułu 1% w roku 2010.
Dzięki uczestnictwu wielu ludzi dobrej woli fundusz  otrzymał z tytułu 1% w roku 2010  kwotę 24 231,30 PLN.

Rozliczenia za rok 2009

Ostateczne informacje dotyczące wpłat z tytułu 1% w roku 2009.
Dzięki uczestnictwu wielu ludzi dobrej woli fundusz otrzymał z tytułu 1% w okresie lipiec - grudzień 2010 kwotę 18 897,39 PLN.
W imieniu Funduszu oraz GCG dziękuje wszystkim darczyńcom i proszę o więcej w kolejnym roku.

Pozdrawiam

Skarbnik GCG

 

W 2009 r. udało nam się doprowadzić do końca procedurę związaną z uzyskaniem przez nasze Stowarzyszenie statusu Organizacji Pożytku Publicznego, w związku z czym od 2010 r.  możemy prowadzić akcję zbierania 1% podatków na Fundusz Wspierania Rehabilitacji Paralotniarzy.

Link do ostatniej listy organizacji OPP uprawnionych do 1%: http://www.mpips.gov.pl/bip/index.php?idkat=2268

Wszystkich, którzy zechcą włączyć się w akcję serdecznie zapraszamy. W sprawozdaniu PIT należy wpisać nazwę stowarzyszenia i numer KRS:

Gdyńskie Stowarzyszenie Paralotniarzy "Glide Club Gdynia"
KRS 0000 155 678

Wpłaty z 1% trafiają bezpośrednio na subkonto GCG obsługujące FWRP.

Ewentualnie proszę o maila z informacją o "wpłacie" na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. - ułatwi nam to monitorowanie współpracy z Urzędami Skarbowymi.