W skład Rady Pilotów wchodzi 9 zasłużonych dla paralotniarstaw osób. Procedowali oni w tworzeniu Funduszu.

Zadania Rady Pilotów określa Regulamin Funduszu.