Rozliczenia za rok 2012

Zgodnie z zapowiedziami nasze Stowarzyszenie odzyskało uprawnienia do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2012, w związku z czym w 2013 r.  możemy ponownie prowadzić akcję zbierania 1% podatków na Fundusz Wspierania Rehabilitacji Paralotniarzy.

 

Link do aktualnej listy organizacji OPP uprawnionych do 1%: http://www.mpips.gov.pl/bip/wykaz-organizacji-pozytku-publicznego/

Wszystkich, którzy zechcą włączyć się w akcję serdecznie zapraszamy. W sprawozdaniu PIT należy wpisać nazwę stowarzyszenia i numer KRS:

Gdyńskie Stowarzyszenie Paralotniarzy "Glide Club Gdynia"
KRS 0000 155 678

Jednocześnie przekazuję informację, że w ramach współpracy z Fundacją "Rokor 1" w 2012 r. zostało udzielone wsparcie na cel rehabilitacji paralotniarzy (2 osoby) w wysokości 7144 zł.

Wszystkim, którzy przekazali swój 1% za 2011 r. za pośrednictwem Fundacji "Rokor 1" i samej Fundacji serdecznie dziękujemy.