Rozliczenia za rok 2010

Ostateczne informacje dotyczące wpłat z tytułu 1% w roku 2010.
Dzięki uczestnictwu wielu ludzi dobrej woli fundusz  otrzymał z tytułu 1% w roku 2010  kwotę 24 231,30 PLN.