Zarząd Stowarzyszenia zwołuje 

Walne Zebranie Członków Glide Club Gdynia!

 
Termin  - 22.03.2023 r. (Środa) godz. 17:30, w przypadku braku kworum  II termin ustalamy na godzinę 17:45.
 
Miejsce: VI LO w Gdyni, ul. Kopernika 34 (informacja o sali jak zwykle na miejscu)
 
 

Porządek obrad:
 
1. Wybór przewodniczącego  Walnego Zebrania.
2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia.
3. Sprawozdanie Skarbnika dotyczące sytuacji finansowej Stowarzyszenia.
4. Przyjęcie uchwały o Zatwierdzeniu Sprawozdania Merytorycznego.
5. Przyjęcie uchwały o Zatwierdzeniu Sprawozdania Finansowego.
6. Przyjęcie uchwały o Udzielenie absolutorium Zarządowi.
7. Wybory Zarządu Stowarzyszenia.
8. Wybory  Komisji Rewizyjnej.
9. Wolne wnioski.
10. Przyjęcie nowych członków GCG .
11. Zakończenie zebrania.
Zapraszamy serdecznie!
 
 ogłoszone dn. 8.03.2023r.