Uwaga uwaga! 
 
Zarząd Stowarzyszenia zwołuje Walne Zebranie Członków Glide Club Gdynia!
 
Termin  - 16.03.2019 r. (czwartek) godz. 18:00, w przypadku braku kworum  II termin ustalamy na godzinę 18:15.
 
Miejsce: VI LO w Gdyni, ul. Kopernika 34 (salę podamy później)
 
 

Porządek obrad:
 
1. Wybór przewodniczącego Walnego Zebrania.
2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia.
3. Sprawozdanie Skarbnika dotyczące sytuacji finansowej Stowarzyszenia.
4. Przyjęcie uchwały o Zatwierdzeniu Sprawozdania Merytorycznego.
5. Przyjęcie uchwały o Zatwierdzeniu Sprawozdania Finansowego.
6. Przyjęcie uchwały o Udzielenie absolutorium Zarządowi.
7. Wybory Zarządu Stowarzyszenia.
8. Wybory  Komisji Rewizyjnej.
9. Wolne wnioski.
10. Przyjęcie nowych członków GCG .
11. Zakończenie zebrania.
 
Zapraszamy serdecznie!
 
 ogłoszone dn. 28.02.2019 r.