Zestawienie - rok 2010

Przychody w roku 2010 łącznie 33.765,77 zł w tym:
- Wpłaty na konto FWRP wyniosły 13 585,91 zł
- Wpłata z darowizn podatkowych 1% 18.891,39 zł
- Wpływy z odsetek wyniosły 1.282,47 zł

Wypłaty z FWRP wyniosły łącznie 9.586,38 zł
Stan konta FWRP na koniec 2010 r. wyniósł 67,907,95 zł.

Sprawozdanie Finansowe, Bilans oraz rachunek Zysków i Strat został przyjęty bez zastrzeżeń na Walnym Zebraniu Członków Gdyńskiego Stowarzyszenia Paralotniarzy "Glide Club Gdynia" w dniu 19 marca 2011 r.

 

Zestawienie obrotów na koncie Funduszu Wspierania Rehabilitacji Paralotniarzy w roku 2010

MiesiącPrzychody FWRP1 %Odsetki bankoweWypłaty (rozchód)Stan na koniec m-ca
Saldo na 01.01.2010 13 728,56 - - - 30 000,00
  - - - - -
Styczeń 507,50 - 210,80 - 44 446,86
Luty 730,50 - 1,14 - 45 178,50
Marzec 2 514,41 - 210,38 8 210,38 39 692,91
Kwiecień 4 360,50 - 1,04 - 44 054,45
Maj 1 215,50 - 210,86 - 45 480,81
Czerwiec 622,50 - 1,22 1 376,00 44 728,53
Lipiec 657,50 - 193,14 - 45 579,17
Sierpień 672,50 11 109,69 29,87 - 57 391,23
Wrzesień 597,50 6 819,40 210,97 - 65 019,10
Październik 502,50 95,00 31,87 - 65 648,47
Listopad 607,50 740,00 180,53 - 67 176,50
Grudzień 597,50 133,30 0,65 - 67 907,95
  - - - - -
Wpłaty w 2010r. 13 078,41 18 897,39
1 282,47 9 586,38 67 907,95