Zestawienie - rok 2009

Przychody w roku 2009 łącznie 22 453,87 zł w tym:
- Wpłaty na konto FWRP wyniosły 13 477,12 zł
- Wpłata z Fundacji "Tacy Sami"  7900 zł
- Wpływy z odsetek wyniosły 1076,75 zł

Wypłaty z FWRP wyniosły łącznie 13 163,39 zł

Stan konta FWRP na koniec 2009 r. wyniósł 43 728,56 zł.

Sprawozdanie Finansowe, Bilans oraz rachunek Zysków i Strat został przyjęty bez zastrzeżeń na Walnym Zebraniu Członków Gdyńskiego Stowarzyszenia paralotniarzy "Glide Club Gdynia" w dniu 11 lutego 2010 r.

 

 

Poniżej stan konta w poszczególnych miesiącach w 2009 roku:

 Wpłaty + odsetkiSaldoWypłaty
 2008-12-31    37 219,04  
   -  -  -
 Styczeń  852,76  38 071,80  
 Luty  745,57  38 817,37  
 Marzec  3 026,19  41 843,56  
 Kwiecień  794,05  42 637,61  
 Maj  598,39  43 236,00  
 Czerwiec  734,52  43 970,52  
 Lipiec  1 231,73  40 825,25  4 377,00
 Sierpień  864,41  41 689,66  
 Wrzesień  859,54  42 549,20  
 Październik  8 518,92  47 891,73  3 176,39
 Listopad  858,19  43 139,92  5 610,00
 Grudzień  588,64  43,728,56