Zestawienie - rok 2011

Saldo na 01.01.2011 - 7 907,95 zł   na koncie oraz lokaty bankowe - 60.000,00 zł
Przychody w roku 2011 łącznie 43.544,38 zł w tym:
- Wpłaty na konto FWRP wyniosły 16 455,00 zł
- Wpłata z darowizn podatkowych 1% 24.231,30 zł
- Wpływy z odsetek wyniosły 2.858,30 zł
Wypłaty z FWRP na cele statutowe wyniosły łącznie 9.157,55 zł
Dodatkowe lokaty bankowe 25.000 zł
Inne wypłaty z FWRP (koszty obsługi księgowej, podatki, przeksięgowanie odsetek bankowych) 3.563,00 zł
Stan konta FWRP na koniec 2011 r. wyniósł 101.309,53 zł.

Sprawozdanie Finansowe, Bilans oraz rachunek Zysków i Strat został przyjęty bez zastrzeżeń na Walnym Zebraniu Członków Gdyńskiego Stowarzyszenia Paralotniarzy "Glide Club Gdynia" w dniu 14 kwietnia 2012 r.

 

Zestawienie obrotów na koncie Funduszu Wspierania Rehabilitacji Paralotniarzy w roku 2011

MiesiącPrzychody FWRP1 %Odsetki bankoweWypłaty (rozchód)Inne wypłaty (rozchód)Stan na koniec m-caLokaty
Saldo na 01.01.2011 7 907,95
- - - - -
60 000,00
  - - - - -   -
Styczeń 522,50 56,70 477,58 1 596,69 - 7 368,04 -
Luty 547,50 130,80 - - - 8 046,34 -
Marzec 917,50 466,40 362,16 - 1 712,00 8 080,40 -
Kwiecień 477,50 - -

1465,55

2 250,00

288,00 4 556,35 -
Maj 10 597,50 181,10 310,82 - 15 000,00 643,77 15 000,00
Czerwiec 537,50 2 006,90 0,11 - - 3 188,28 -
Lipiec 432,50 19 993,30 0,87 - - 23 614,95 -
Sierpień 537,50 403,20 141,71 - 20 000,00 4 697,36 20 000,00
Wrzesień 467,50 - 0,41 - -  5 165,27 -
Październik 492,50 979,60 0,46 - - 6 637,83 -
Listopad 492,50 - 0,57 - - 7 130,90 -
Grudzień 432,50 13,30 1 563,39 3 845,31 1 563,00 5 294,78 1 563,00
Wpłaty w 2011r. 16 455,00 - - - - - -
  24 362,95
24 231,30
2 858,08
9 157,55 38 563,00
3 731,78
96 563,00
               

 

 

 

Zestawienie - rok 2010

Przychody w roku 2010 łącznie 33.765,77 zł w tym:
- Wpłaty na konto FWRP wyniosły 13 585,91 zł
- Wpłata z darowizn podatkowych 1% 18.891,39 zł
- Wpływy z odsetek wyniosły 1.282,47 zł

Wypłaty z FWRP wyniosły łącznie 9.586,38 zł
Stan konta FWRP na koniec 2010 r. wyniósł 67,907,95 zł.

Sprawozdanie Finansowe, Bilans oraz rachunek Zysków i Strat został przyjęty bez zastrzeżeń na Walnym Zebraniu Członków Gdyńskiego Stowarzyszenia Paralotniarzy "Glide Club Gdynia" w dniu 19 marca 2011 r.

 

Zestawienie obrotów na koncie Funduszu Wspierania Rehabilitacji Paralotniarzy w roku 2010

MiesiącPrzychody FWRP1 %Odsetki bankoweWypłaty (rozchód)Stan na koniec m-ca
Saldo na 01.01.2010 13 728,56 - - - 30 000,00
  - - - - -
Styczeń 507,50 - 210,80 - 44 446,86
Luty 730,50 - 1,14 - 45 178,50
Marzec 2 514,41 - 210,38 8 210,38 39 692,91
Kwiecień 4 360,50 - 1,04 - 44 054,45
Maj 1 215,50 - 210,86 - 45 480,81
Czerwiec 622,50 - 1,22 1 376,00 44 728,53
Lipiec 657,50 - 193,14 - 45 579,17
Sierpień 672,50 11 109,69 29,87 - 57 391,23
Wrzesień 597,50 6 819,40 210,97 - 65 019,10
Październik 502,50 95,00 31,87 - 65 648,47
Listopad 607,50 740,00 180,53 - 67 176,50
Grudzień 597,50 133,30 0,65 - 67 907,95
  - - - - -
Wpłaty w 2010r. 13 078,41 18 897,39
1 282,47 9 586,38 67 907,95
           

Zestawienie - rok 2009

Przychody w roku 2009 łącznie 22 453,87 zł w tym:
- Wpłaty na konto FWRP wyniosły 13 477,12 zł
- Wpłata z Fundacji "Tacy Sami"  7900 zł
- Wpływy z odsetek wyniosły 1076,75 zł

Wypłaty z FWRP wyniosły łącznie 13 163,39 zł

Stan konta FWRP na koniec 2009 r. wyniósł 43 728,56 zł.

Sprawozdanie Finansowe, Bilans oraz rachunek Zysków i Strat został przyjęty bez zastrzeżeń na Walnym Zebraniu Członków Gdyńskiego Stowarzyszenia paralotniarzy "Glide Club Gdynia" w dniu 11 lutego 2010 r.

 

 

Poniżej stan konta w poszczególnych miesiącach w 2009 roku:

 Wpłaty + odsetkiSaldoWypłaty
 2008-12-31    37 219,04  
   -  -  -
 Styczeń  852,76  38 071,80  
 Luty  745,57  38 817,37  
 Marzec  3 026,19  41 843,56  
 Kwiecień  794,05  42 637,61  
 Maj  598,39  43 236,00  
 Czerwiec  734,52  43 970,52  
 Lipiec  1 231,73  40 825,25  4 377,00
 Sierpień  864,41  41 689,66  
 Wrzesień  859,54  42 549,20  
 Październik  8 518,92  47 891,73  3 176,39
 Listopad  858,19  43 139,92  5 610,00
 Grudzień  588,64  43,728,56