Zestawienie obrotów na koncie Funduszu Wspierania Rehabilitacji Paralotniarzy w roku 2015

MiesiącPrzychody FWRP1 %Odsetki bankoweWypłaty (rozchód)Lokaty
Saldo na 01.01.2015 - - - - 120087,78
  - - - - -
Styczeń 297,50 - - - -
Luty 297,50 - - - -
Marzec 20 442,50 - 153,26 1 712,00 - 20 000,00
Kwiecień 307,50 - - 2 000,00 -
Maj 307,50 - - 1680,00 -
Czerwiec 352,50 152,20 - - -
Lipiec 327,50 14 939,50 - - -
Sierpień 277,50 - - - -
Wrzesień 322,50 - - - -
Październik 377,50 - - 8 001,00 -
Listopad 267,50 - - 4775,00 -
Grudzień 322,50 - 1 113,34 2 307,46 1 113,34
  - - - - -
Razem 24 658,33 15 091,70 1 266,60 23 190,46* 101 201,12**
           

* - w tym: Koszt leczenie paralotniarzy: 21 190,46 zł

** - stan konta lokat na 25.01.2016