W 2010 r. lądowisko w Borsku zostało wpisane do Ewidencji Lądowisk prowadzonej przez Prezesa Urzędu lotnictwa Cywilnego.

Poniżej podstawowe dane lądowiska
Materiały z e-Aip VFR Polska (http://ais.pansa.pl/vfr/)

pdf ikona6.pdf, Mapa ICAO

pdf ikonatxt.pdf, Podstawowe dane lądowiska