1. Lotnisko w Borsku i latanie w sezonie 2016

Lotnisko w Borsku jest dzierżawione przez Glide Club Gdynia. Zgodę na wszelką działalność lotniczą i wykonywanie lotów na terenie lotniska wydaje Zarząd Glide Club Gdynia. Naszą intencją jest stworzenie miejsca do latania dla wszystkich. Zapraszamy pilotów spoza klubu. Przypominamy o konieczności opłacenia i posiadania fly karty.

W sezonie 2015 będziemy dalej próbować holi przy użyciu bloczka. Klub dysponuje 3 bloczkami, co daje możliwość holowania 6 wyciągarkom. Znacznie przyspieszy to holowanie i daje możliwość wystrzelenia większej liczby pilotów w krótszym czasie niż przy użyciu mailnki. Uwaga! Nie przewidujemy możliwości jednoczesnego używania malinek! (z których oczywiście można korzystać gdy bloczki nie są rozłożone).

Wyciągarki tandemowe i goście, ustawiają bloczki na jednej lini z bloczkami GCG (używamy lin długości 1500 metrów).

Klub będzie posiadał 2 samochody wraz z pełnym wyposażeniem gotowe do holowania (łącznie z liną). Jeżeli wyciągarkowi będą chcieli holować na sprzęcie GCG, wyciągarkowy dostaje 15 zł za hol, a 5 zł nalezy odłożyć do skarbonki na amortyzację sprzętu.

Sprzęt klubu holuje z jednej ogólnej kolejki, obsługiwanej przez kierownika startu kolejki ogólnej i ewentualnych pomocników. Zalecamy innym wyciągarką dołączenie do kolejki ogólnej, a pilotom z GCG zalecamy nie korzystanie z prawa pierszeństwa (przy sprawnej organizacji holi przy zastosowaniu holowanai przz bloczki nie powinno być problemu z miejscem w kolejce).

Zgodnie z § 5 pt 2,3 statutu GCG podczas walnego zebrania członków GCG podjęto decyzję , że w sezonie 2016 pierwszeństwo w startach będą mieli członkowie GCG przed innymi pilotami *)

*)  przepis ten nie jest obligatoryjny. Na przykład jeśli połowę lub więcej pilotów chcących latać w Borsku będą stanowiły osoby nie z GCG, to możliwe jest wprowadzenie zasady, że na każdych 2 pilotów wyholowanych z GCG przypadać będzie 1 z poza klubu. Każdorazowo o kolejce do startów decyduje kierownik startów w porozumieniu z członkami GCG obecnymi na lotnisku przy uwzględnieniu opinii pozostałych pilotów.

W przypadku przyjazdu na lotnisko ekipy z własną wyciągarką, wyciągarkowym (z uprawnieniami i ubezpieczeniem). Piloci, mają prawo ustawić własną kolejkę, mają też obowiązek uiszczenia opłaty za korzystanie z lotniska (wg stawki ustalonej) natomiast nie będą pobierane żadne dodatkowe opłaty od wyciągarkowych. Piloci z własną wyciągarką, zapewniają sobie obsługę własnego kierownika startu, który wypuszcza pilotów po uzyskaniu zgody od kierownika kolejki ogólnej.

Piloci holujący się na własnych wyciągarkach z pierszeństwem (ustawiający własną kolejkę), decydują jednocześnie, że w razie korzystania z kolejki ogólnej będą holowani po wszystkich obecnych pilotach (wybiorą prawo bycia zawsze ostatnimi w kolejce ogólnej).

Pilot ustawiając kask w kolejkę, wyraża gotowość do startu w czasie 5 minut, brak gotowości oznacza usunięcie pilota z kolejki.

Kierownik startu pilotów GCG jest kierownikiem głównym. Kierownicy startów tandemowych i gości podporządkowują sie kierownikowi głównemu GCG.

Dodatkowo Zarząd postanowił utrzymać w mocy obowiązującą od zawsze zasadę iż kierownik startu lub pilot-wyciągarkowy po wypuszczeniu / wyholowaniu 4 pilotów ma prawo wyholować się jako 5-ty z pominięciem kolejki innych oczekujących pilotów. Dodatkowo postanowiliśmy wprowadzic zasadę, aby był tylko jeden kierownik startu. Do pomocy przy oddalonych startach - sprawdzenie wyczepu i zapięcia w uprzeży u pilota holowanego wyznaczony zostanie pomocnik KSa, co przy holowaniu przez bloczek - max. 6 miejsc startu - jest nieodzowne.

Zasady lotów wykonywanych przez pilotów tandemowych w godzinach termicznych
Ze względów bezpieczeństwa oraz w celu usprawnienia startów pilotów latających indywidualnie, zarząd klubu „Glide Club Gdynia” w dniu 8 kwietnia 2015 r. podjął uchwałę nr 5/2015 w sprawie ustalenia zasad lotów wykonywanych przez pilotów tandemowych w godzinach termicznych.

1. Na terenie lotniska Borsk całkowitemu ograniczeniu podlegają loty tandemowe wykonywane w godzinach termicznych tj. od 10:00 do 14:00 w okresie od początku maja do końca sierpnia.
2. Ograniczenie dotyczy jedynie sytuacji, w której na lotnisku znajduje się co najmniej 4 pilotów latających solo oczekujących na możliwość wyholowania.
3. Jest możliwe przesunięcie godziny na późniejszą, jeśli warunki startu są jeszcze atermiczne.
4. Dopuszcza się możliwość wcześniejszego startu pilotów tandemowych jeżeli piloci latający solo zakończą starty.
5. O okolicznościach opisanych w punktach 1-4 niniejszej uchwały decyduje każdorazowo Kierownik Startu (niebędący jednocześnie pilotem tandemowym).

2. Instrukcja Wykonywania Lotów

Na naszych stronach www przedstawiamy Wam zaktualizowaną IWL - Instrukcję Wykonywania Lotów w Borsku. Jej akceptacja jest jednym z warunków latania w tym miejscu. Ważne z IWL: Każdy pilot powinien posiadać system łączności umożliwiający dwukierunkową łączność w czasie lotu - na terenie lotniska wykorzystujemy radia 2 m.

 

3. Opłaty <-klik

 

4. Baza noclegowa

Na lotnisku nie będzie możliwości rozbijania namiotów, dzikich obozów itp. Jest baza noclegowa w byłych koszarach telefon - Borsk Koszary - Remigiusz  501 178 026. Okolice lotniska bogate są w campingi i ośrodki wypoczynkowe.

 

5. Wyciągarki

Na miejscu w Borsku będą pracowały dwie-trzy wyciągarki - osoby są przeszkolone w zakresie holowania, posiadają ważne uprawnienia i ubezpieczenie OC.

Obecny koszt holu to 20 zł, hol tandemu i lotni  30 zł.

KONIECZNIE PROSIMY PAMIĘTAĆ O OPŁATACH ZA HOL! - JEŻELI PLANUJESZ PRZELOT ZAPŁAĆ PRZED LOTEM.

 

Zarząd Glide Club Gdynia
Gdynia, 27.04.2016 r.